Tomas Colbengtson undersöker hur kolonisationen har förändrat människor och landskap i Sæpmie

Tomas Colbengtson är född 1957 och uppvuxen i Björkvattnet, Tärnaby. 1998-2008 var han Resident Artist vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och numera arbetar han utöver sin konstnärliga praktik även som adjunkt i grafik på Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm, där han själv även har en masterexamen i måleri 1991. Tomas har arbetat som konstnär i över 25 år och har haft ett stort antal utställningar i Sverige och internationellt. Tomas är grundare av Sápmi salasta, residenset för urfolkskonstnärer.

Tomas konst bygger på minnen, sin egen uppväxt i en liten samisk by i fjällen och dagens situation för urfolk. Han arbetar med grafik, måleri och glas som han formar till sitt eget uttryck som ofta reflekterar över historiska och moderna sociala fenomen. Konsten genomspeglar erfarenheter som språk och religionsförbud, rasbiologisk forskning, skambeläggning av joik och andra metoder som ofta används av statsmakter för att skaffa kontroll över urfolk och tillhörande landområden.

Tomas Colbengtson

 

Tomas Colbengtson: Elsa Laula, monotypi på papper, 59x86 cm


Samer är Sveriges enda urfolk

I sina bilder undersöker Tomas hur kolonisationen har förändrat människor och landskap i Sæpmie. Språkförbudet att tala samiska i skolan fram till 60-talet resulterade att sydsamiskan nästan helt slutade talas.

Urfolksrätten innebär rätt till: Traditionell land och vatten, eget språk, egen religion och rätten till självbestämmande i frågor som rör egna livssituationer. Svenska staten har brustit att värna alla dessa rättigheter för samer.

Då språket är den främsta identitetsmarkören har den svenska statens politik medfört att många samer slutat se sig själva som samer. En förlorad identitet kan ge försämrad hälsa.

Tomas Colbengtson: Norrland, monotypi på papper, 28x38 cm

Tomas Colbengtson - Boelv, monotypi på papper, 47,5x63 cm

 

Språk och religionsförbud är koloniala mekanismer varhelst man tittar i världen. Samiska området sträcker sig över de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Det känns naturligt för mig att leda blicken ytterligare runt i polcirkeln reflekterande kring de historiska och kulturella likheter som binder dessa nordligaste liggande områden.

 

Tomas Colbengtson: Soejven - Skuggor, monotypi på papper, 40x70 cm


Mer om Tomas Colbengtson

Utbildning
Akademin Valand, 1995 - 1996
Konstfack (MFA), 1986-1991
Konstskolan Idun Lovén (skulptur), 1984-1986

Kommande utställningar i urval
2022 Museum Cerny Bern Swiss
2021 Nordlandsmuseet, Bodø, Konsthallen Sandviken, Avesta Art, Ebelingmuseet Eskilstuna, Museum of Contemporary Art, Belgrade, Ajtté Samemuseet Jokkmokk, Kakslauttanen Art Gallery Finland

Utställningar 2020 i urval
Museum of Contemporary Art, Belgrade, Slovenia
Alta museum Norge
Åmåls konsthall
Sijti Jarnge Sørsamsikt senter Hattfjelldal Norge
Helgeland museum Mosjon Norge

Offentliga verk i urval
Nya nationalmuseet i Oslo
Uppsala Konstmuseum
Drottning Sonjas Konstkollektion, Oslo Akureyri Konstmuseum, Island Norrbottens museum
Ajtté, Saemie Museum
RDM-De Samiske museum, Karasjok Nordnorsk Artmuseum, Tromsö Norway Saemie parlament