Nya mezzotinter av Jukka Vänttinen

Jukka Vänttinen


Jukka Vänttinen är en finländsk grafiker och bildkonstnär född i Helsingfors. Han bedrev sina studier vid Grafikskolan Forum i Malmö och vid Konstakademin i Stockholm. Idag bor han och är verksam i Malmö. Vänttinen har deltagit i ett flertal grafiksalonger världen över samt ställt ut på ett flertal separatutställningar. Han använder sig främst av mezzotintteknik och fotogravyr i sitt skapande.

Vänttinens svart-vita kompositioner föreställer ofta arkitektur och natur och återger ensliga, tysta platser som ges en egen berättelse.


Mezzotint
är en konstgrafisk djuptrycksmetod. Den utgör en särskild teknik inom kopparsticket. Detta var den första tekniken som möjliggjorde grafiska tryck med halvtoner ( namnet kommer från italienska mezzo tinto - "mellanfärg, halvton") utan att konstnären behövde ritsa prick- eller streckmönster, så kallad skraffering.

Mezzotinttekniken skiljer sig från andra grafiska tekniker bland annat genom att det här är de ljusa partierna som arbetas fram ur de mörka och inte tvärtom. Den blankslipade kopparplåten bearbetas först i alla riktningar med ett verktyg, en rocker eller mezzotintvagga, vilket ungefärligen har formen av ett stämjärn med rundad, sågtandad egg och som under en vaggande rörelse föres fram över plåtytan. Genom detta blir plåten uppruggad eller kornig och skulle i detta skick ge ett solitt svart avtryck. På den preparerade plåten tecknas sedan den bild som ska återges. Med hjälp av skav- och polerstål poleras sedan de ytor som skall vara ljusare. Ju mer ytan bearbetas och kornigheten försvinner desto ljusare blir trycket.