Björn Camenius: What might lurk beneath

23 augusti - 16 september 2018

Björn Camenius är född 1987 och uppvuxen i Västerås. Han startade sin förberedande utbildning på Västerås konstskola direkt efter gymnasiet och fortsatte sedan på Valand Academy där han tog kandidatexamen 2016. Björn hade sin debututställning förra året på Galleri Uddenberg i Göteborg men har även deltagit i flera samlingsutställningar på bland annat Galleri Thomassen, Liljevalchs Vårsalong, Edviks Konsthall och Västerås Konstmuseum. 

Björn har mottagit ett flertal konststipendium så som Västerås stads kulturstipendium, Eric Ericson och Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond m.fl. Hans måleri ingår i samlingarna i Västra Götalandsregionen och i flera privata samlingar bland annat Björn Springfeldts.

Björns måleri undersöker olika motsatser, exempelvis det planerade och det slumpmässiga, abstraktion och figuration, det skapande och det destruktiva. Fram växer bilder från ett gränsland där illusionen av verklighet störs av blandningen av drömmar och fantasi. Kollagearbetet är en viktig del av måleriet. Både konceptuellt och som ett tekniskt verktyg. Av fragment som han hämtar från olika källor skapar han en ny helhet. Många av Björns målningar tar sin början i kollage som han gör i datorn. De fungerar som skisser. Som han sedan för över till duken där måleriprocessen börjar och målningen byggs upp lager för lager.

>> Se tillgängliga verk av Björn Camenius


Björn Camenius

The aftermath is a playground, olja på duk, 137x117 cm

Tillbaka