Originalgrafik

I galleriets grafikkollektion förekommer en mängd olika grafiska tekniker och konstnärliga uttryck. Vår målsättning och önskan är att sprida kunskap och insikt om orignalgrafik.

​Vi är noga med att i vår information om respektive konstnärs verk redovisa teknik, storlek, upplaga och annat som kan vara av intresse. Som köpare kan du alltid vara säker på att det är kombinationen av konstnärligt uttryck och stort hantverkskunnande som är ledande.

​Rena reproduktioner av målningar, akvareller etc, originalverk som fotats eller skannats in och sen skrivits ut på kvalitetspapper av högkvalitativa skrivare kommer aldrig in i vår kollektion. Även om de är signerade och numrerade av konstnären själv. Enligt vår mening är det reproduktioner, måhända av bästa kvalitet, men inte grafisk konst.