Produktserie: Mikael Wahrby

Mikael Wahrby är född 1952 i Hägersten och han är bosatt och verksam där även idag. På 1970-talet var han elev vid Kungliga Konsthögskolan, där han också arbetade som lektor i koppargrafik 1994-2010. Sedan slutet av 1970-talet är han verksam i egen koppartrycksverkstad.

I sin skapandeprocess börjar han med en blyertsteckning som sedan tecknas spegelvänt på en grunderad kopparplåt. Plåten etsas i flera lager innan den trycks på koppartryckspapper. 

Representerad vid bl.a. Moderna Museet, Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Malmö museum, Norrköpings museum, The British Museum London, H.M. Konungen