Lukas Cornix: Skymningsfolket

5 oktober - 27 oktober 2019

Lukas Cornix (f. 1993, Växjö) avslutade i våras sin 3-åriga kandidatutbildning på Akademin Valand i Göteborg och nyligen mottog han stipendium från Eric Ericsons stiftelse. I utställningen Skymningsfolket vill Cornix fånga den dikotomi som uppstår mellan människa och teknologi. Hur dessa skilda världar möts och går samman.

"Vi har dessa fantastiska verktygen att kommunicera och bevara minnen. En kontinuerlig ström av tankar och information. Men de räcker inte till. Långa nätter av chattmeddelanden, där vi inte kan fullt ut förstå varandra. Bevarandet av dem som inte längre finns här, eller de som är alldeles för långt borta. Över internetanslutningar, i filmklipp och på gamla videoband finner vi dem. Där bortom bruset finns de, skymningsfolket."

 

Lukas Cornix

 "Laundromat in Rome with free Wi-Fi", olja på duk, 95x150 cm

Tillbaka