Jenny Olsson, Nina Kerola, Maria Lindström: Någonstans

9 mars - 31 mars 2019

Nina Kerola, Maria Lindström och Jenny Olssons arbeten kretsar kring minne, längtan, plats och tillvaro. I utställningen Någonstans utforskar de platser i sin omgivning, platser som skulle kunna vara var som helst eller ingenstans, nära eller långt borta. Med olika utgångspunkter och uttryck gestaltar de föremål, rumsligheter och landskap som både kan verka bekanta och avläsbara men samtidigt upplösta eller flerdimensionell.

Jenny Olsson är född 1973 och är verksam i Stockholm. Hon är en konstnär som arbetar med tid, minnen och plats. Det främsta uttryckssättet är genom grafiken som skapar möjlighet att bygga bilder med flera lager ovanpå varandra. Träden, skogen och vatten präglar hennes bildvärld och landskapet har en central plats. I skapandet av bilderna är rörelsen eller vandringen genom landskapet betydelsefull för att också synliggöra tiden och olika tidsperspektiv.

>> Se tillgängliga verk av Jenny Olsson

Nina Kerola född 1965 i Åbo, Finland. Hon bor och arbetar i Stockholm. Utbildad vid Pori School of Fine Arts i Finland, projektprogrammet på Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm. Nina har under många år arbetat som lärare i Konst. Arbetar som Konstpedagog på Fullersta Gård i Huddinge Kommun. I Nina Kerolas bilder återkommer hon själv som en kvinnogestalt som söker sig igenom öppna landskap. Hon har en vilja att utforska det nya, att ta sig framåt trots att hon inte vet var hon ska landa. Samma träd passeras gång på gång och andra moment repeteras i bilderna, som för att påminna oss om hur det känns att kliva in på en ny plats för att i den finna gamla minnen. Kerola vittnar samtidigt om ett starkt behov att regelbundet återvända till hemlandet, på finländsk mark hittar hon sin inspiration och nya bildvärldar. 

>> Se tillgängliga verk av Nina Kerola

Maria Lindström är född 1964 i By, Dalarna. Hon bor och arbetar i Stockholm. Arbetar främst med grafik, artist's book och papper som medium. Sedan 1998 kombinerar Maria sitt konstnärskap med undervisning, först på Grafikskolan i Stockholm och 2001 – 2013 i litografi på Kungl. Konsthögskolan, sedan 2015 är hon återigen lärare på Grafikskolan. Många av hennes arbeten har cirklat runt minne och identitet, längtan och varat är några andra ledord för hennes bilder. Hon har tidigare använt mig av naturen, skogen och en specifik promenadväg för visuella anteckningar och dagboksanteckningar, ett samarbete med vännen och konstnärskollegan Jenny Olsson som resulterade i utställningen Brev till Doris och Drömmar om Vila på Grafiska Sällskapet 2016. I Anteckningar är det skogen som för en dialog med henne i en form av skrift, hon noterar och vidarebefordrar tecken och mönster som ett slags skogens egen lyrik.

 Någonstans

 

Tillbaka