John Eyre & Carina Moberg Eyre: Rost & Frost

19 januari - 10 februari 2019
John Eyre och Carina Moberg Eyre

JOHN EYRE: ROST

Gamla och nötta, rostiga och buckliga fordon har alltid haft en speciell dragningskraft på mig, särskilt de amerikanska bilarna och hojarna med sin spektakulära design och mullrande motorer. Jag ser dem som individer och försöker berätta deras historia, märkta av ett långt liv på vägarna. Alla drömmar och färder som fordonen gett upphov till, alla som älskat, grälat, skrattat och gråtit i dem. Precis som vi människor bär de spår av den tid de levat och verkat i. Och nu har de blivit som monument över en kort men omvälvande epok i jordens historia.

CARINA MOBERG EYRE: FROST

Isen lägger sig och frosten tar tag i vegetationen runt den lilla sjön. Tillblivelse under några korta minuter av mitt liv när jag åker förbi. Vacker och synlig ligger sjön där med sina sprickor i nyisen, i vatten som trängt upp genom sprickorna speglas naturens färger. Än så länge står de där, träden, i dov färgskrud.

Carin Moberg Eyre  John Eyre

Tillbaka