Simon Fensholm: All the Wrong Tactics

19.3 - 30.4. 2022

Simon Fensholm är född 1985 i Fredericia men är idag verksam i Köpenhamn. Fensholm erhöll sin Master of Fine Arts från Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design, 2015 och har därefter deltagit i utställningar vid bland andra; Galleri Oxholm (DK), Galleri Christoffer Egelund (DK), Galleri Jørgen Østergaard (DK), Paintguide (US), SCOPE Art Fair (SW, US), Charlottenborg Forårsudstillning (DK).

Fensholm arbetar med måleri. Hans konstnärliga universum tar sin utgångspunkt i människans sökande efter kontroll i ett okontrollerat sammanhang. Hans arbete presenterar sig som en undersökning av den konstruerade äkthet och det kontrollerade kaoset som, likt en flytväst, tillåter oss att flyta ovanpå det ofullkomliga och sårbara. Målningarna är som en uttrycksfull dokumentär som skapar ett sammanhängande voyeristiskt porträtt av den moderna människan. Betraktaren placeras någonstans mellan perfektion och ofullkomlighet, mellan det melankoliska och det hoppfulla. Mellan abstraktion och figurativ.


Fuck your flower bed
Akryl, sprayfärg och lack på duk
120 x 100 cm

When things start to crack
Akryl, sprayfärg och lack på duk
100 x 120 cm

A band ahead
Akryl, sprayfärg och lack på duk
80 x 100 cm

Nothing inbetween
Akryl, sprayfärg och lack på duk

30 x 20 cm

Good first impression
Akryl, sprayfärg och lack på duk
100 x 100 cm

Guess it's like this somewhere
Akryl, sprayfärg och lack på duk

100 x 80 cm

Bubblegum Gateway
Akryl, sprayfärg och lack på duk

120 x 100 cm

Dry Lips
Akryl, sprayfärg och lack på duk

30 x 20 cm

On a night like this
Akryl, sprayfärg och lack på duk
80 x 100 cm

The Great Escape
Akryl, sprayfärg och lack på duk

100 x 100 cm

The Match
Akryl, sprayfärg och lack på duk

80 x 60 cm

D.I.Y. Botanic Satanics
Akryl, sprayfärg och lack på duk

120 x 100 cm

Waiting for the leaves to light
Akryl, sprayfärg och lack på duk

100 x 80 cm

I can see your smile from here
Akryl, sprayfärg och lack på duk

100 x 100 cm


English:
Solo exhibition: Simon Fensholm - All the Wrong Tactics
March 19 - April 30

Simon Fensholm was born in Fredericia (DK) in 1985 but is currently active in   Copenhagen. Fensholm received his Master of Fine Arts from the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design, 2015 and has since participated in exhibitions at, among others; Gallery Oxholm (DK), Gallery Christoffer Egelund (DK), Gallery Jørgen Østergaard (DK), Paintguide (US), SCOPE Art Fair (SW, US), Charlottenborg Spring Exhibition (DK).

Simon Fensholm's artistic universe is based on man's search for control in an uncontrolled context. His work presents itself as an examination of the constructed authenticity and the controlled chaos that, like a life jacket, allows us to float on top of the imperfect and vulnerable. The paintings are like an expressive document that creates a coherent voyeuristic portrait of modern man. The viewer is placed somewhere between perfection and imperfection, between the melancholy and the hopeful. Between abstraction and figurative.
Tillbaka