Sofia Heinonen: Transparent Movement

16 februari - 3 mars, 2019

Utställningen har sin utgångspunkt i en yttre händelse; en tågresa. I måleriet använder jag mig av erfarenheten av att befinna mig i ett landskap. När jag förflyttar mig i landskapet så förskjuts min position, vilket påverkar seendet och andra perspektiv.

Utanför fönstret sveper landskapet förbi i olika tempon, samtidigt som jag förs framåt. På tåget använder jag min mobilkamera för att fånga de suddiga bilderna i tågets hastighet. Bakom glasrutans transparens blir jag en betraktare. Bakom glaset delar sig världen i två hälfter. I den stunden upplever jag en distans mellan mig och landskapet. Genom fönstret ser jag rörliga bilder passera.

 På tåget tydliggörs min relation till tiden. I tågets rörelse pendlar jag mellan dåtid, nutid och framtid. Det är erfarenheter som jag använder mig av i måleriet. Arbetet leder mig in på existentiella frågeställningar om tid och representation.

 

 Sofia Heinonen     

Nu/nyss, olja på pannå, 50,5x39,5 cm

Tillbaka