Stipendiatutställning

Stipendiatutställning
Marielle Göthberg, Kiwa Saito, Mathias Cyrus Höglund
6.12 - 22.12. 2023

Galleri Helle Knudsens konstförening, Konstsällskapet Våga Se, ger varje år ut flera stipendier till lovande konstnärer. 2022 mottog Marielle Göthberg, Kiwa Saito och Mathias Höglund stipendier och nu presenteras de i en stipendiatutställning på galleriet.

Vernissage i konstnärernas närvaro, onsdagen den 6 december kl. 17-19. Varmt välkommen!

>> Se alla verk från utställningen

 Mathias Höglund

Mathias Cyrus Höglund är född i Gävle 1990. Idag bor han och är verksam i Stockholm. Höglund erhöll sin Bachelor från Malmö Konsthögskola 2019 och sin Master från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2022.

Höglunds målningar består av färgfält kombinerat med måleriska gester och starka kulörer. Varje gest och markering värderas lika mycket för uppbyggnaden av bilden. Målningarnas tillkomst sker både intuitivt och metodiskt för att få färgfälten och gesterna att samsas i bildrummet.

Motiven startar som externa teckningar som sedan förs över till duken där de möts av nya problem, färgen. Någonting som kan ställas autonomt till det ursprungliga motivet. Han håller ofta kvar vid ett motiv länge och samma motiv återkommer ofta ett flertal målningar, som om de var olika tagningar från samma scen. Sin eklektiska estetik och förhållningssätt påminner om de abstrakta expressionisternas, men han vänder det mot sig själv och sin samtid. Detta för att försöka bygga på, utmana och samtala med konsthistoriska troper och traditioner.

 Kiwa Saito

Kiwa Saito är född 1981 i Tokyo, Japan. Hon bor och är verksam i Höganäs. Hon är utbildad vid bla. Steneby Institutionen för Konsthantverk och Design samt Nyckelviksskolan med inriktning textil och form.

Saitos konstnärliga verksamhet har de senaste åren fokuserat mest på broderi. Det är en konstform som för henne är meditativ samtidigt som den pågår fysiskt. Hon använder istället för papper och penna huvudsakligen tyg och tråd för att ge uttryck för sitt konstnärskap. Tekniken ger henne frihet att arbeta på vilken plats som helst under olika långa perioder. Hon har flyttat en del men det har aldrig påverkat hennes arbetsprocess. Broderiet är långsamt och tidsödande. Materialet är mjukt och levande och föder känslor och bjuder på en mängd möjligheter.

Genom sitt broderi nedtecknar hon både sitt livs allvarliga och glada stunder. Sitt tidigare huvudprojekt var en broderad dagbok som hon arbetat med i 10 års tid, från december 2010 till december 2020. Varje år delas upp i rullar och en rulle blir mellan 25-36 meter lång när den är färdig.

 Marielle Göthberg

Marielle Göthberg är född 1998 och bor och är verksam i Köpenhamn där hon just nu studerar vid Det Kongelige Danske Kunstakademi och tar sin master 2026. Sin Bachelor erhöll hon från samma konsthögskola 2022.

Göthberg arbetar med stämningen av saknad och otrygghet. Med sin uppväxt på den engelska, sörmländska och östgötska landsbygden i ständig åtanke, arbetar hon å ena sidan med ensamheten och tomheten i landskapet. Å andra sidan med tryggheten och värmen i känslan av att längta. Människans närvaro manifesteras diskret i en planterad rosenbuske, ett elektriskt ljus, en nedtrampad stig, en kanal eller ett hus. Hennes främsta medium är måleri, teckning och koppartryck, där materialet själv har en lika stor poetisk inverkan på verket som motivet. Strukturerna i måleriet vittnar om hennes vana vid att teckna, och ljusspelet i teckningarna vittnar om hennes kärlek till måleriet. Hon arbetar emellanåt installatoriskt där uttrycken i olika tekniker och medier framhävs i förhållande till varandra. 

Tillbaka