Produktserie: Ellen Lindström

Ellen Lindström (f. 1977) bor och är verksam i Göteborg. Efter sin utbildning och uppväxten i ett konstnärshem har hon hela livet skapat gestalter i lera. Hon vill skapa känslan av fundersamhet och reflektion och hennes verk inspireras från det själsliga språket och folk hon berörs av.

Utbildning:
Kunsthöjskolen på Ärö, Nutida Konst, Danmark, 1999
Hovedskous målarskola, Skulpturlinjen, Göteborg, 1996-1998, 2000-2001
Estetiska Programmet, Bild o Form, Sturegymnasiet, Halmstad 1993-1996

Separatutställningar:
Galleri Uddenberg, Göteborg, 2021
Galleri Uddenberg, Göteborg, 2018
Galerie Galax, Göteborg, 2005
Konstfrämjandet i Värmland, Karlstad, 2005
Galerie Galax, Göteborg, 2002
Lokal (vid societetsparken), Varberg, 2000

Stipendium:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, 2022
Projektstöd för konstfilmen EXISTENS, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad, 2022
Konstnärsnämndens 1-åriga arbetsstipendium Bild o Form, 2021
Vistelsestipendium i Berlin, Hallands Konstförening, Maj 2019