Produktserie: Mathias Cyrus Höglund

Mathias Cyrus Höglund är född i Gävle 1990. Idag bor han och är verksam i Stockholm. Höglund erhöll sin Bachelor från Malmö Konsthögskola 2019 och sin Master från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2022.

Höglunds målningar består av färgfält kombinerat med måleriska gester och starka kulörer. Varje gest och markering värderas lika mycket för uppbyggnaden av bilden. Målningarnas tillkomst sker både intuitivt och metodiskt för att få färgfälten och gesterna att samsas i bildrummet.

Motiven startar som externa teckningar som sedan förs över till duken där de möts av nya problem, färgen. Någonting som kan ställas autonomt till det ursprungliga motivet. Han håller ofta kvar vid ett motiv länge och samma motiv återkommer ofta ett flertal målningar, som om de var olika tagningar från samma scen. Sin eklektiska estetik och förhållningssätt påminner om de abstrakta expressionisternas, men han vänder det mot sig själv och sin samtid. Detta för att försöka bygga på, utmana och samtala med konsthistoriska troper och traditioner.