Produktserie: Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson är en av Sápmis ledande konstnärer. Han är född 1957 och uppväxt i en liten samisk by, Björkvattnet, Tärnaby, som är det nordligaste området för det sydsamiska språket. Colbengtsons konstnärskap bygger på minnen och erfarenheter från upplevelser och dagens situation för samer. Han sätter strålkastaren på den samiska historien; skolan, som påverkade de allra minsta skapade genomgripande konsekvenser för det samiskaspråket och sydsamiskan dog nästan ut i Tärna-området. Samisk religion blev förbjuden. Staten bedrev rasbiologisk forskning, tvångsförflyttning och andra metoder för att fåkontroll över urfolket på Nordkalotten. Men Colbengtons verk handlar även om stoltheten till det samiska arvet och kunskapen som medföljer.

- Aktuellt
Tomas Colbengtson är 2024-års mottagare av Queen Sonja Print Award. Priscermonin hålls i Bodö, Norge, i början av juni. Övriga prismottagare är Anselm Kiefer (Lifetime Achievement Award) och Maria Kayo Mpoyi (Inspirational Award).