Produktserie: Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson är en av Sápmis ledande konstnärer. Han är född 1957 och uppväxt i en liten samisk by, Björkvattnet, Tärnaby, som är det nordligaste området för det sydsamiska språket. Tomas växte upp med kampen för ett eget språk, rätt till egen religion och självbestämmande. Han använder sin samiska bakgrund och naturupplevelser från de nordsvenska fjällen som utgångspunkt för sitt konstnärliga arbete. 

Aktuella utställningar:
2023: Galleri Helle Knudsen, Enter Art Fair, Köpenhamn, Danmark
Scandinavia House, New York, USA
Dalarnas Museum, Falun, Sverige
National Nordic Museum, Seattle, USA
Kunsternsførbundet, Oslo, Norge
Alta Museum, Norge
Røros Museum, Norge
2024: Minneapolis och Santa Fe, USA
Lausanne, Schweiz