Produktserie: Tomas Nanne Sandberg

Tomas Nanne Sandberg är född 1977, han bor och är verksam i Stockholm

Tomas bildvärld är ett collage där fantasi och minnesbilder blandas. Platser han besökt och människor han träffat eller sett skynda förbi i periferin. Han sammanlänkar alla fragment och flyttar in dem i sin bildvärld, där stannar tiden. Tomas vill i sina bilder skapa rum, skildrade i olika dimensioner, omedvetna om varandra och förenade i bilden.
 I bilderna blandas konventionella symboler med mera fritt tolkningsbara bildtecken. Fantasi och lekfullhet är viktiga i hans bildskapande, inrymda under ett tak av allvar.