Produktserie: Tomas Nanne Sandberg

Tomas Nanne Sandberg är född 1977 och bor och är verksam i Stockholm. Sandberg har måleriet som sitt främsta konstnärliga medium, men har en bakgrund inom graffitikonsten och tillhör den 2:a generationen av graffitimålare i Sverige. Hans verk framstår ofta som ett senmodernistiskt landskapsmåleri och skildrar platser med en tydlig identitet i tid och rum. En hyllning till förortsmiljöerna där konstnären själv växt upp och varit verksam.

I mitt måleri och i mitt liv i allmänhet har det alltid funnits kärlek och intresse för tidspinade betongväggar, primärblå tågvagnar och tomma förortstorg. Jag har alltid sett dessa platser genom ett romantiskt filter och deras ytor, former och färger viskar tätt i mitt öra. Jag ville måla en kärlekshistoria för att hylla dessa urbana miljöer som jag besökt genom mitt minne eller sett passera förbi i periferin och fästa dem i tiden genom mitt måleri. Målningarna har slitits över tid, målats över gång på gång, glömts bort och hittats igen för att återuppstå, bearbetade och starka, precis som de miljöer jag skildrar. Tomas Nanne Sandberg