Björn Krestesen: Kulturhögar - rester av tid och rum

19.2 - 12.3

Björn Krestesen (f.1951 i Nacka, Stockholm) är utbildad vid Kungliga Konstakademien i Stockholm år 1974-1979. I år firar han 50 år som konstnär och har haft omkring 120 separatutställningar och deltagit i ett 150-tal samlingsutställningar. Han finns representerad vid bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, Bernadottesamlingarna, British Museum, Napa Grönland, MuseoNational de Arte Moderno i Guatemala, China Printmaking Museum, Guanlan, Museo de ArteModerno i Dominikanska republiken, Museo de la Stampa i Mexico city och hos Museo de la Beas Artes på Kuba.

 

Jag har i mitt arbete länge intresserat mig för ting. Det kan vara skärvor från en servis, en sten från en för mig laddad plats eller ett fragment från en svunnen tid. ”Tingen” eller föremålen bär på berättelser om mänskliga spår och skeenden. Tillsammans belyser dessa föremål nya inre rum hos mig. I dessa rum befinner jag mig i mitt arbete. Här leker jag med största allvar och söker svar på sådant jag inte förstått eller ännu formulerat. ”Arvet ”utgör en viktig del av min bildvärld. Därför får en till synes simpel skärva eller ett fat en stark laddning. Det blir till en viktig pusselbit då jag bygger mina bilder, men också i mitt försök att förstå min och vår egen historia.

Jag har överraskande för mig själv börjat vaska i arketypiska uttrycksformer som jag arbetade med under 80 och 90- talet. Antagligen därför att det känns utvecklingsbart i förhållande till var jag befinner mig nu i livet. Behovet av summeringar genom mina bilder har fått en ny dimension och blivit viktigare och mer brådskande! - Björn Krestesen


English:

Solo exhibition: Björn Krestesen: Cultural mounds, remnants of time and space
February 19 - March 12. Opening Febuary 19, noon- 4 pm

Björn Krestesen (b. 1951 in Nacka, Stockholm) was educated at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm in 1974-1979. This year he celebrates 50 years as an artist and has had about 120 solo exhibitions and participated in about 150 group exhibitions. He is represented at e.g. National Museum in Stockholm, Bernadotte Collections, British Museum, Napa Greenland, MuseoNational de Arte Moderno in Guatemala, China Printmaking Museum Guanlan, Museo de ArteModerno in the Dominican Republic, Museo de la Stampa in Mexico city and at the Museo de la Beas Artes in Cuba.

Back