Susanna Slöör och Leif Mattsson

25.8 - 17.9. 2022
Ordet i Ögat - Omkonst 20 år


Sedan augusti 2002 driver Leif Mattsson och Susanna Slöör nättidskriften Omkonst. Hittills har drygt 3100 texter publicerats. Främst recensioner av utställningar, men även krönikor, debattartiklar, essäer och intervjuer finns samlade i arkivet. Medlemmarna i redaktionen är själva konstnärer och framhåller särskilt värdet av att konstnärer skriver om konst. Flertalet av skribenterna är verksamma konstnärer med intresse för konstkritik och det öppna samtalet. Det har varit en generationslång resa hittills som öppnat ögonen för den bredd som ett rikt konstliv innehåller. Basen för verksamheten är att bevaka de privata och konstnärsdrivna gallerierna. Som konstnärsduo med fokus på ord och öga har Mattsson och Slöör också ställt ut ett tiotal gånger tillsammans ute i landet. Det är följdriktigt att nu göra gemensam sak hos Galleri Helle Knudsen i Stockholm och fira Omkonsts 20 års-jubileum.

Susanna Slöör
Mormors flinka fingrar trär symaskinen med tråd. Flödande text i sicksack löper över duken ur fågelfotens vassa nål. Väven växer vidare våd efter våd. Rad efter rad följer pennspetsen Samuel Becketts väv om Hur det är, Comment c’est på franska. Pim och Bom jagar antingen före eller efter som delar av författarens jag omöjliga att fly undan. En dans av ömsesidigt våld spelas upp längs livets möbiusband. I ögonhöjd flimrar bandkanterna likt textrader genom mormors händer. Nålen glänser. Näbbar och klor styr mot nötterna. Vingslagen virvlar och fräser tunn luft genom lyssnarens öron. ”Skript” tjuter blåmesen nöjt och visar hur tankens irrvägar ser ut. Fjäderpennorna, penslarna och spetsarna blandar färger, strö och tecken till en inre skrivstil. På bara fågelfötter.


Susanna Slöör - La boue, 2022
Blandteknik på duk, 115x115 cm


Susanna Slöör - Toutfois, 2021
Blandteknik på duk, 121x121 cm


Susanna Slöör - Pas Chante ur Comment c'est, 2022
Blandteknik på duk, 33x33 cm


Susanna Slöör - Cesse ur Comment c'est, 2022
Blandteknik på duk, 33x33 cm


Susanna Slöör - verk ur serien Initial
Olja och akryl på pannå, 15x15 cm


Leif Mattsson

Fotocollage med material från äldre, svartvita filmer bildar lagergrupper i kombination med kolteckningen, akrylfärgen och graffitipennans linjespel. Fragment från poeters kärleksdikter blandas med imperativa uttryck som ”DU”, ”GOD”, ”DOG”. Överlagrade målarhändelser formar ärr som tankens och handlingens restprodukter. Orden är Djuna Barnes, Gunnar Ekelöfs eller Rainer Maria Rilkes, vilka blandas med ikonografiska nedslag inspirerade av dadaisten Hannah Höchs bildvärld. Slapsticken och humorn är sällan långt borta, men även krigets dårskap tar bildmässig plats, ofta sedd mot fonden av Dantes föreställningsvärld (Den gudomliga komedin).


Leif Mattsson - Skärvor som tankar, 2021
Akryl, kol, collage och grafittipenna på duk, 70x65 cm


Leif Mattsson - Den seende (till Hannah Höch), 2015
Akryl, kol, collage och grafittipenna på duk, 64x52 cm


Leif Mattsson - Sömngångare, 2020
Akryl, kol, collage och grafittipenna på duk, 81x100 cm


Leif Mattsson, Silvermorgon, 2022
Akryl, kol, collage och grafittipenna på duk, 68x60 cm


English

We are pleased to announce a new duo exhibition with artists Susanna Slöör and Leif Mattsson.
25.8 - 17.9. 2022. Opening reception Thursday August 25 from 4 - 7 pm. Welcome!

Since August 2002, Leif Mattsson and Susanna Slöör have been running the online magazine Omkonst. So far, just over 3,100 texts have been published. Mainly reviews of exhibitions, but also chronicles, debate articles, essays and interviews are collected in the archive. The members of the editorial staff are artists themselves and emphasize in particular the value of artists writing about art. Most of the writers are active artists with an interest in art criticism and the open conversation. It has been a generation-long journey that has opened the eyes to the breadth that a rich art life contains. The aim is to cover exhibitions at the private and artist-run galleries.

As an artist duo with a focus on words and eyes, Mattsson and Slöör have exhibited a dozen times together. It is consistent to now do something together at Galleri Helle Knudsen in Stockholm and celebrate Omkonst's 20th anniversary.

Back