Collection: Marielle Göthberg

Marielle Göthberg är född 1998 och bor och är verksam i Köpenhamn där hon just nu studerar vid Det Kongelige Danske Kunstakademi och tar sin master 2026. Sin Bachelor erhöll hon från samma konsthögskola 2022.

Göthberg arbetar med stämningen av saknad och otrygghet. Med sin uppväxt på den engelska, sörmländska och östgötska landsbygden i ständig åtanke, arbetar hon å ena sidan med ensamheten och tomheten i landskapet. Å andra sidan med tryggheten och värmen i känslan av att längta. Människans närvaro manifesteras diskret i en planterad rosenbuske, ett elektriskt ljus, en nedtrampad stig, en kanal eller ett hus. Hennes främsta medium är måleri, teckning och koppartryck, där materialet själv har en lika stor poetisk inverkan på verket som motivet. Strukturerna i måleriet vittnar om hennes vana vid att teckna, och ljusspelet i teckningarna vittnar om hennes kärlek till måleriet. Hon arbetar emellanåt installatoriskt där uttrycken i olika tekniker och medier framhävs i förhållande till varandra.